Ko 165 000 Dłuto retuszerskie

Pojedyncza sztuka

Półokrągłe dłuto do kształtowania i przygotowywania powierzchni i krawędzi miejsca naprawianego oraz do usuwania wgniotów i rys poprzecznych na powierzchniach drewnianych.

Zawartość:
Ko 165 000 Dłuto retuszerskie1 sztuka

Dalsze informacje