Wartości, Misja, Wizja

Tworzymy zaawansowane rozwiązania, które spełniają najwyższe wymagania


Tworzymy zaawansowane rozwiązania, które spełniają najwyższe wymagania

 

Idea

Od ponad 25 lat OTTIMO SYSTEMS  kojarzona jest z innowacyjnymi i niezawodnymi produktami do retuszu i naprawy uszkodzeń na powierzchniach użytkowych.  Oferujemy w tym segmencie rynku najszerszą ofertę produktową i technologicznie najbardziej zaawansowaną wiedzę przekazywaną podczas szkoleń teoretyczno-praktycznych.

W OTTIMO SYSTEMS koncentrujemy się na długoterminowej perspektywie, nie tylko w relacjach z naszymi Klientami i Partnerami, ale także w odniesieniu do naszych Pracowników. Każdy członek naszej załogi jest szanowany i poważany. Zachęca to do osobistego zaangażowania, poczucia wspólnej odpowiedzialności i budowania nowych perspektyw rozwoju firmy.

Mamy długoletnie doświadczenie w pracy z produktami retuszerskimi, farbami i lakierami dostarczając do Klienta produkty w indywidualnej kolorystyce i właściwościach opracowanych pod potrzeby retuszowanej powierzchni.

Jako dostawca produktów niszowych nie zajmujemy się rynkami masowymi, ale ściśle współpracujemy z ekspertami na rynkach specjalistycznych. Z tej tradycji utrzymujemy potencjał średniej wielkości przedsiębiorstwa – w zakresie zdolności adaptacji i dynamiki, po to aby działać w sposób innowacyjny i zorientowany na Klienta. Dzięki utworzeniu własnego działu badawczo-rozwojowego oraz wyjątkowemu połączeniu elastyczności i długoletniej wiedzy, nasze produkty są jednymi z najlepszych rozwiązań na rynku. Strategia naszej firmy ukierunkowana jest na zdrowy wzrost.  Świadomie stawiamy sobie cele jakościowe: wzrost jakości naszych produktów, a także zadowolenie naszych Klientów. Inwestujemy w równowagę własną i naszych pracowników. Pracując razem, wspólnie stawiamy czoła małym i dużym wyzwaniom.

Misja i wizja

Od momentu założenia firmy, problemy związane z ilością odpadów i jakością wyrobów naszych Klientów stanowią dla nas wyznacznik w poszukiwaniu nowych rozwiązań związanych z naprawą i retuszem uszkodzonych powierzchni. Nasi technologowie wspólnie z Klientami  poszukują rozwiązań problemów związanych z uszkodzeniami i innymi niedoskonałościami na powierzchniach produkowanych wyrobów.

Nasze działania opierają się na merytorycznej wiedzy technologicznej jak również solidnych zasadach, takich jak odpowiedzialność, uczciwa współpraca i ciągłe doskonalenie. Nigdy też nie zapomnimy o naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Jesteśmy zainspirowani naszą wizją przywracania pierwotnej doskonałości. Naszą misją jest wspieranie oszczędności w zakładach produkcyjnych naszych Klientów oraz wspólne dbanie o nasze środowisko poprzez zmniejszanie ilości odpadów przy produkcyjnych.

Odpowiedzialność

Od początku naszej działalności, poczucie odpowiedzialności jest stałym tematem w historii OTTIMO SYSTEMS. Poświęcamy się całkowicie wyzwaniom. Czujemy także odpowiedzialność za powierzone nam zasoby, takie jak ludzie, kapitał, czas, surowce i środowisko. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, zrównoważony rozwój stanowi sedno naszych myśli i działań. Zrównoważony rozwój wpływa również na nasze działania na arenie międzynarodowej. Nasze zasady towarzyszą nam wszędzie, gdzie idziemy i tworzą rodzinę wartości OTTIMO SYSTEMS.

Uczciwa współpraca

Cokolwiek robimy, robimy to z uczciwością i szacunkiem. Już od początku budowania  naszej historii, między przełożonymi i pracownikami nawiązana została współpraca oparta na szacunku i uczciwości. Naszym celem jest utrzymanie i rozwój zarówno sukcesu naszej firmy, jak i jej niezależności jako firmy rodzinnej. Chcemy zachęcać do uczciwości i współpracy zarówno wewnątrz firmy, jak i w całej branży. Nasze zasady przejrzystości, świadomości, uczciwości i doskonałości wpływają na naszą codzienną interakcję i pomagają nam się doskonalić.

Kodeks Etyczny (Pobierz dokument)