Ko 440 603 GROT ROBOCZY DO PRZYRZĄDU ELEKTRYCZNEGO - Pojedyncza sztuka

Do topienia wosków twardych

Grot roboczy do topienia wosków. Cześć wymienna ulegająca zużyciu w przyrządzie elektrycznym Ko 440 600.

Zawartość:
Ko 440 603Grot roboczy – element wymienny1 sztuka

Dalsze informacje